תנאי שימוש

תנאי שימוש

 

עודכן לאחרונה ב - ‏‏02 ינואר 2013

עדכונים אחרונים של הסכם זה ניתן למצוא כאן.

 

נא לקרוא את תנאי השימוש (להלן: "ההסכם") בקפידה לפני השימוש בשירותים המוצעים על ידי ניאו איי.טי פתרונות בע"מ המפעילה את שירות www.neocam.co.il (להלן: "החברה").  על ידי ביקור באתר האינטרנט של החברה ו-או שימוש בשירותים של החברה בכל צורה שהיא, אתה מסכים כי קראת ואתה מסכים להיות מחויב ולהיות צד לתנאים של הסכם זה באופן המחריג את כל התנאים האחרים. אם תנאי הסכם זה נחשבים להצעה, הקבלה תהיה מוגבלת במפורש אך ורק לתנאים אלה. אם אינך מסכים ללא כל תנאי לכל תנאים והתניות של הסכם זה, אין לך זכות להשתמש באתר האינטרנט או בשירותיו. שימוש בשירותיה של החברה מותנה במפורש בהסכמה לכל תנאים והתניות של הסכם זה, באופן המחריג את כל התנאים האחרים. על מנת לסרב לתנאים אלה, עליך להפסיק להשתמש בשירותי החברה, למחוק את אפליקציית החברה מן המכשיר הנייד והמחשב שלך באופן מיידי ולהחזיר כל מצלמות או מוצרים אחרים שרכשת (להלן: "המוצר") בתוך ארבעה עשר (14) ימים מן המועד בו רכשת את המוצר ובהתאם למדיניות חוק הגנת הצרכן לביטול עסקה. אם רכשת את המוצר מאתר האינטרנט www.neocam.co.il , עליך לפנות לתמיכה לקבלת הוראות נוספות על החזרת מוצר בשל סירוב שלך לתנאים אלה.

 

 

גישה לשירותים

האתר והאפליקציה לטלפונים ניידים של NeoCam וכל הדפים המקושרים אליו, תכונות, תוכן, או שירותי אפליקציה שלו, שיוצעו מעת לעת על ידי החברה בקשר לאמור (להלן: "האתר") הנם בבעלות החברה ומופעלים על ידי החברה. בכפוף לתנאים של הסכם זה, החברה עשויה להציע לספק שירותים מסוימים, כפי שתוארו באופן מלא יותר באתר האינטרנט, ואשר נבחרו על ידך (יחד עם אתר האינטרנט, להלן: "השירותים"), אך ורק לשימושך הפרטי ולא לשימוש או לטובת צד שלישי כלשהו. "השירותים" כוללים, ללא הגבלה, שימוש באתר האינטרנט (לרבות בקשר עם מוצרי החומרה של החברה) וכל שירות אשר החברה תבצע עבורך והתוכן (כפי שהוגדר להלן) המוצע על ידי החברה באתר האינטרנט. החברה רשאית לשנות, להשעות או להפסיק את השירותים בכל עת, לרבות הזמינות של כל תכונה, מאגר נתונים או תוכן.  החברה עשויה גם להטיל מגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את גישתך לחלק מן השירותים או לכל השירותים ללא הודעה או התחייבות.  הנך רשאי להשתמש בשירותים ובמוצרים לשימוש האישי שלך, שאינו מסחרי, ולא לשימוש או לטובתו של צד שלישי כלשהו.  אתה יכול להשתמש במוצרים רק בקשר עם השירותים, ולא לשום שימוש אחר. כל רכיב תוכנה המהווה חלק מן המוצרים מוענק לך ברישיון, ולא נמכר. המוצר יכול להיות בשימוש רק בתוך ישראל. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות הסכם זה בכל עת על ידי פרסום הודעה באתר האינטרנט , או על ידי שליחת הודעה באמצעות דואר אלקטרוני או בדואר רגיל.  אתה תהיה אחראי לבדיקה של כל שינוי והיכרות עם כל שינוי כאמור.  השימוש שלך בשירותים לאחר הודעה כאמור מהווה את ההסכמה שלך לתנאים של הסכם זה כפי ששונה.

 

החברה אינה אוספת ביודעין או מבקשת ביודעין פרטים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 18 או מאפשרת ביודעין לאנשים כאלה להירשם לשירותים. אם אתה מתחת לגיל 18, בבקשה אל תנסה להירשם לשירותים, או לשלוח כל מידע על עצמך אלינו, כולל שמך, הכתובת שלך, מספר הטלפון שלך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אף אחד מתחת לגיל 18 אינו רשאי לספק פרטים אישיים כלשהם לחברה או במסגרת השירותים.  במקרה שנודע לנו שאספנו פרטים אישיים מילד מתחת לגיל 18 ללא וידוא של הסכמת ההורים, אנו נמחק מידע זה מהר ככל האפשר.  אם אתה מאמין שיכול להיות לנו מידע כלשהו על ילד מתחת לגיל 18, אנא צור עמנו קשר ב -  info@neocam.co.il.

אתה מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי: (i) אתה בגיל חוקי ליצירת הסכם מחייב (ii) כל פרטי הרישום שאתה שולח הם מדויקים ואמיתיים, וכן (iii) אתה תשמור על הדיוק של מידע זה. כמו כן, אתה מאשר כי אתה רשאי באופן חוקי להשתמש בשירותים ולגשת לשירותים ונוטל על עצמך אחריות מלאה על הבחירה, השימוש והגישה לשירותים.  הסכם זה אינו תקף היכן שהוא אסור על פי החוק, והזכות לגישה לשירותים הינה מבוטלת במדינות כאלה.

 

תוכן אתר האינטרנט והשירותים

האתר, השירותים ותוכנם מיועדים אך ורק לשימוש האישי של משתמשי השירותים וניתן לעשות בהם שימוש רק בהתאם לתנאים של הסכם זה.  כל החומרים שיוצגו או יבוצעו במסגרת השירותים (לרבות, אך ללא הגבלה, טקסט, גרפיקה, מאמרים, תצלומים, תמונות, איורים (המכונים גם "תוכן", ואשר כוללים חומר שנשלח על ידי המשתמש (כפי שהוגדרו להלן) הינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים. עליך למלא אחר כל ההודעות בדבר זכויות יוצרים, כללי סימני מסחר, מידע ומגבלות הכלולות בכל תוכן אליו מבוצעת גישה באמצעות השירותים, ואינך רשאי להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, להעביר, להפיץ, לבצע, להעלות, להציג, לתת רישיון, למכור או לנצל לכל מטרה שהיא, כל תוכן או חומר שנשלח על ידי צד שלישי או כל זכות קניינית אחרת שאינה בבעלותך: (i) ללא הסכמה באופן מפורש ובכתב מן הבעלים הקודמים, וכן (ii) בכל דרך אשר מפרה זכות אחרת של צד שלישי.

אתר האינטרנט והשירותים מוגנים בזכויות יוצרים כיצירות קיבוציות ו / או לקט, על פי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים אחרים. אתה לא יכול לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או במכירה של, לשכפל (למעט כאמור במפורש בסעיף 2 זה), ליצור עבודות נגזרות המבוססות על, להפיץ, להציג, או בכל דרך לנצל, כל תוכן, תוכנה, חומרים או שירותים באופן מלא או חלקי.

מלבד חומר שנשלח על ידך כמשתמש (כפי שהוגדר להלן), ניתן להוריד או להעתיק את התוכן (ופריטים אחרים המופיעים באתר האינטרנט או בשירותים להורדה) לשימוש אישי בלבד, בתנאי שאתה שומר על כל זכויות היוצרים והזכויות האחרות הכלולות בתוכן זה.  לא תאחסן כל חלק משמעותי מכל תוכן (למעט חומר שנשלח על ידי המשתמש) בכל צורה שהיא. העתקה או אחסון של כל תוכן (למעט חומר שנשלח על ידי המשתמש) שלא לשימוש אישי אסורה במפורש ללא אישור בכתב מן החברה או מבעלי זכויות היוצרים המזוהים בהודעת זכויות היוצרים של התוכן האמור.  אם אתה מקשר לאתר, החברה תהיה רשאית לבטל את הזכות לקשר כאמור בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש הסכמה מראש ובכתב לפני הקישור לאתר.

במהלך שימוש בשירותים, אתה ומשתמשים אחרים עשויים לספק מידע שעשוי להיות בשימוש על ידי החברה בקשר עם השירותים ואשר עשוי להיות גלוי למשתמשים מסוימים אחרים.  לדוגמה, השירות מאפשר לך להעלות או לפרסם תכני וידאו, ועשוי לאפשר לך לפרסם משוב, הערות, שאלות, או מידע אחר באתר האינטרנט או בדרך אחרת לספק תוכן, חומר או מידע לחברה או בקשר עם השירותים (להלן, "חומר שנשלח על ידי המשתמש"), ניתן בזאת לחברה ויוענק לה רישיון שאינו בלעדי, בכל העולם, ללא תמלוגים, לצמיתות, בלתי הפיך, ניתן להענקה ברישיון משנה וניתן להעברה, לנצל חומר שנשלח על ידי המשתמש (כולל כל זכויות הקניין הרוחניות הקשורות בו) אך ורק בקשר עם מתן השירותים לך וכפי שתורה. החברה תחלוק פרטים אישיים מזהה שלך רק בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה כפי שתהיה בתוקף מעת לעת והנמצאת ב -  www.neocam.co.il/privacy . כמו כן, אתה מעניק לכל משתמש בשירותים רישיון לא בלעדי לגשת ולהשתמש בחומר שנשלח על ידי המשתמש שלך דרך השירותים כגון חומר שנשלח על ידי המשתמש, רק כפי שהותר באמצעות הפונקציונליות של השירותים ועל פי הסכם זה.  יתר על כן, אתה מבין כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצב מחדש, לשנות, ליצור עבודות נגזרות של, להוציא מובאות מתוך ולתרגם את כל חומר שנשלח על ידי המשתמש שהוגש על ידך. למען הבהירות, הענקת הרישיון כאמור לחברה אינה משפיעה על הבעלות או על הזכות להעניק רישיונות נוספים לחומר בחומר שלך שנשלח על ידי המשתמש, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב.

אתה מבין שכל המידע שפורסם באופן פומבי או משודר באופן פרטי באמצעות השירותים הוא באחריותו הבלעדית של האדם שממנו הגיע התוכן והחברה לא תהיה אחראית לכל טעות או השמטה בכל תוכן.  אתה מבין כי החברה אינה יכולה להבטיח את הזהות של כל משתמשים אחרים שאיתם אתה יכול ליצור אינטראקציה במהלך השימוש בשירותים.  כמו כן, החברה אינה יכולה לערוב לאותנטיות של כל נתונים אשר משתמשים או סוחרים עשויים לספק על עצמם.  אתה מכיר בכך שכל התוכן שאליו אתה מבצע גישה על ידי שימוש בשירותים הוא באחריותך בלבד, ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק או אובדן לכל צד שייגרם כתוצאה מכך.

בשום נסיבות לא תהיה החברה אחראית בכל דרך לתוכן, לרבות, אך לא רק, שגיאות או השמטה בכל תוכן, או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם בקשר עם שימוש או חשיפה לכל תכנים שפורסמו, נשלחו בדואר אלקטרוני , בוצעה אליהם גישה, הועברו או הפכו זמינים באופן אחר באמצעות השירותים.

 

הגבלות

אתה מתחייב, מצהיר ומסכים שלא תתרום כל תוכן או חומר שנשלח על ידי המשתמש או באופן אחר תעשה שימוש בשירותים באופן אשר (א) מפר או פוגע בזכויות הקניין הרוחני או זכויות קנייניות, זכויות פרסום או פרטיות, או זכות אחרת של כל צד שלישי (ii) מפר כל חוק, כלל, צו או תקנה, (iii) הוא מזיק, מהווה תרמית, מטעה, מאיים, מנצל, מטריד, מזיק, משמיץ, וולגרי, גס, מוציא דיבה, או מעורר התנגדות; (iv) מתחזה לכל אדם או ישות, לרבות אך ללא הגבלה כל עובד או נציג של החברה, או (v) מכיל וירוס, סוס טרויאני, תולעת, פצצת זמן, או קוד מחשב, קובץ או תכנים מזיקים אחרים.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן מן השירותים בכל עת, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך ללא הגבלה, עם קבלת תביעות או טענות מצד שלישי או רשויות אחרות, הקשורות לתוכן כזה, או אם החברה חוששת כי ייתכן שהפרת האמור במשפט הקודם), או ללא כל סיבה שהיא.  אתה, לא החברה, תישאר אחראי באופן בלעדי לכל התוכן שאתה מעלה, מפרסם, שולח בדואר אלקטרוני, משדר או מפיץ באופן אחר, כאשר אתה עושה שימוש בשירותים או בקשר איתם, ואתה מתחייב לכך שיש ברשותך את כל הזכויות הנדרשות על מנת לספק תוכן כזה לחברה ולהעניק לחברה את הזכויות להשתמש במידע כזה בהקשר של השירותים וכפי שנקבע אחרת בהסכם זה.

אתה אחראי לכל הפעילות שלך בקשר עם השירותים.  כל פעילות המהווה הונאה, פוגעת או בלתי חוקית אחרת יכולה להוות עילה להפסקת זכותך לבצע גישה אל השירותים או להשתמש בשירותים. אתה לא יכול לפרסם או לשדר, או לגרום לכך שיפורסם או ישודר, כל מסר או שידול המתוכנן או מיועד לקבל את הסיסמה, החשבון, או מידע פרטי מכל משתמש אחר בשירותים.  שימוש בשירותים על מנת לפגוע באבטחה של כל רשת מחשב, לפצח סיסמות או קודי הצפנת אבטחה, להעביר חומר בלתי חוקי או לאחסן אותו (כולל חומר שעשוי להיחשב מאיים או גס), או לעסוק בכל סוג של פעילות לא חוקית אסור במפורש.  לא תנהל רשימת תפוצה אלקטרונית או כל צורה של משלוח תגובה אוטומטית, או "דואר זבל" בשירותים, או בכל תהליכים שרצים או מופעלים בזמן שאתה לא מחובר לאתר, או שמסיבה אחרת מפריעים לעבודה התקינה של השירותים או מטילים עומס בלתי סביר על התשתית של השירותים.  יתר על כן, השימוש בתוכנה ידנית או אוטומטית, בהתקנים או תהליכים אחרים על מנת לבצע פעולות של “crawl,”  “scrape,” או “spider”   של כל דף של אתר האינטרנט, הינו אסור בהחלט.  לא תבצע הידור, הנדסה לאחור, או ניסיון להשיג את קוד המקור של השירותים.  אתה תהיה אחראי לניכוי במקור, הגשה ודיווח על כל המסים, ההיטלים והשומות הממשלתיות האחרות בקשר עם הפעילות שלך בקשר עם השירותים.

 

אחריות; תניית פטור מאחריות

אחריות מוגבלת

אם רכשת מוצר מ - NeoCam, בכפוף לעמידתך בהסכם זה, NeoCam  מתחייבת בפניך ורק בפניך כי המוצר יהיה נקי מפגמים בחומרים ובעבודה למשך שנתיים אחת (2) מיום הרכישה של המוצר על ידך. אחריות זו תקפה רק למוצרים שנרכשו ומשמשים אותך אך ורק בתוך ישראל. אחריות זו אינה מכסת נזק שמחוץ  לשליטה של NeoCam כולל, ללא הגבלה, נזק שנגרם על ידי שימוש לרעה, תאונה, ניצול, שימוש שלא כמיועד ומתואר בתיעוד המוצר, בלאי רגיל, חבלה, או שירות שבוצע במוצרים על ידי ספק שירות אשר לא הוסמך במפורש על ידי NeoCam.

האחריות היחידה והבלעדית של  www.neocam.co.il  (והתרופה היחידה והבלעדית שלך) במסגרת האחריות האמורה לעיל תהיה לתקן או להחליף מוצר, כפי שנקבע על ידי NeoCam   על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם אתה מאמין כי  NeoCam הפרה את האחריות האמורה לעיל, אתה מוזמן לפנות למחלקת השירות בטלפון 03-5619770 שלוחה 3 או לפנות במייל לכתובת  info@neocam.co.il

תנית פטור לאחריות.  לחברה אין יחסים מיוחדים עמך או חובת אמונים כלפיך.  אתה מכיר בכך כי לחברה אין שליטה על, ואין חובה לנקוט בכל פעולה בעניין: אילו משתמשים מקבלים גישה לשירותים, לאיזה תוכן אתה מבצע גישה באמצעות השירותים; איזה השפעות התוכן יכול להשפיע עליך, איך אתה יכול לפרש את התוכן או להשתמש בתוכן; או איזה פעולות אתה יכול לנקוט כתוצאה מכך שנחשפת לתוכן.  אתה משחרר החברה מכל אחריות כלפיך על כך שרכשת או לא רכשת תוכן באמצעות השירותים. השירותים יכולים לכלול, או לכוון אותך לאתרי אינטרנט המכילים, מידע שחלק מהאנשים עלולים למצוא פוגע או בלתי הולם.  החברה אינה מציגה כל מצגים הנוגעים לכל תוכן הכלול בשירותים או נגיש באמצעות השירותים, והחברה לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות באשר לדיוק, למילוי אחר זכויות יוצרים, לחוקיות או להגינות של חומר הכלול בשירותים או אשר מבוצעת גישה אליו באמצעות השירותים. החברה אינה מציגה כל מצגים או התחייבויות בנוגע להצעות או המלצות של שירותים או מוצרים המוצעים או נרכשים באמצעות השירותים.  למעט כפי שנקבע במפורש בסעיף 4.1 לעיל, השירותים, התוכן, אתר האינטרנט, המוצרים והשירותים שהתקבלו דרך אתר האינטרנט, וכל תוכנה מסופקים על בסיס "כמות שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורש או במשתמע, לרבות , ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי הפרה, או כי השימוש בשירותים יהיה רציף או נטול שגיאות. מדינות מסוימות אינה מתירות הגבלות על משך אחריות מכללא, ולכן ההגבלות שלעיל עשויות שלא לחול עליך.

מדיניות פרטיות

למידע בנוגע לטיפול של החברה בפרטים מזהים אישיים, אנא קראו את מדיניות הפרטיות הנוכחית של החברה ב – www.neocam.co.il/privacy , המשולבת בזאת על ידי הפניה ; הקבלה של הסכם זה מהווה קבלה והסכמה שלך להיות מחויב על פי מדיניות הפרטיות של החברה.

 

הרשמה ואבטחה

כתנאי לשימוש במוצר או היבטים מסוימים של השירותים, ייתכן שתידרש להירשם בחברה ולבחור סיסמא ושם משתמש (להלן: "זיהוי המשתמש בחברה "). עליך למסור לחברה פרטי רישום מדויקים, מלאים ומעודכנים. אם לא תעשה כן, הדבר יהווה הפרה של הסכם זה, אשר עלולה להביא לסיום של חשבונך באופן מיידי.  אתה לא יכול (i) לבחור או להשתמש כזיהוי משתמש בשמו של אדם אחר במטרה להתחזות לאדם זה, או (ii) להשתמש כזיהוי משתמש בשם הכפוף לזכויות של אדם אחר, ללא הרשאה מתאימה.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב או לבטל רישום של שם משתמש בחברה על פי שיקול דעתה. אתה ,היה אחראי לשמירת הסודיות של הסיסמה שלך.

 

שיפוי

עליך לשפות את החברה ולפצות אותה, את חברות האם שלה, את חברות הבת שלה, את הגורמים הקשורים, המנהלים והעובדים שלה כנגד כל נזק (כולל, ללא הגבלה, כל פיצויים, חבויות, הסדרי פשרה, עלויות ושכר טרחת עורכי דין) מכל תביעה או דרישה שנעשתה על ידי צד שלישי כלשהו העומדת לתשלום בשל או כתוצאה מן הגישה שלך לשירותים, השימוש שלך בשירותים, הפרת הסכם זה, או ההפרה על ידך או על ידי כל צד שלישי באמצעות החשבון שלך, של כל זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של כל אדם או ישות.

הגבלת האחריות. בשום מקרה, החברה או הספקים שלה, או נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, או הסוכנים שלהם בהתאמה, לא יהיו אחראים בכל הנוגע לאתר האינטרנט או לשירותים, או הנושא של הסכם זה על פי כל עילה בחוזים, רשלנות, נזיקין, אחריות קפידה או תורת משפט או יושר אחרת (i) בגין כל סכום מצטבר העולה על 100 $ או הסכומים ששולמו על ידך עבור שירותים ומוצרים או שירותים שנרכשו באמצעות השירותים במהלך התקופה של 12 חודשים שקדמה להגשת התביעה הנדונה; (ii) בגין כל פיצויים עקיפים, נלווים, עונשיים או תוצאתיים מכל סוג שהוא; (iii) בגין אובדן נתונים או עלות רכישה של מוצרים או שירותים חלופיים; או (iv) בגין כל עניין שאינו בשליטתה הסבירה של החברה. מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה שלפיצויים מקריים או תוצאתיים, ועל כן יתכן כי ההגבלות והחריגים שלעיל לא יחולו עליך.

 

חיובים ותשלומים

היבטים מסוימים של השירותים עשויים להיות כרוכים בתשלום.  עליך לשלם את כל התשלומים החלים, כפי שהם מתוארים באתר האינטרנט, בקשר עם אותם שירותים אשר נבחרו על ידך.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירון שלה ולהטיל חיובים חדשים בכל עת, עם מסירת הודעה לך, אשר יכולה להישלח באמצעות דואר אלקטרוני או יכולה להתפרסם באתר האינטרנט. השימוש בשירותים לאחר הודעה כאמור מהווה קבלה שלך כל חיובים חדשים או גבוהים יותר שלך. כל תשלום ששולם עבור השירותים על פי הסכם זה, אינו ניתן להחזר. אם רכשת את המוצר שלך מאתנו, עיין בתיעוד המוצר שלך לגבי החזרים ומידע על אחריות, או צור קשר עם התמיכה.

 

החזרות

אם רכשת את המוצר ישירות מ - NeoCam, תוכל להחזיר את המוצר שלך אל NeoCam בהתאם לתנאי מדיניות ההחזרים המצויים ב - http://www.neocam.co.il/return-policy . אם תרצה להחזיר את המוצר שלך, משום שאתה מאמין שזה בניגוד לאחריות על פי הוראות הסכם זה, עיין בהליכים שבסעיף 4.

אתרי צד שלישי

השירותים יכולים לכלול קישורים לאתרי צד שלישי או שירותי צד שלישי (להלן: "אתרי צד שלישי "), אשר אינם בבעלות או תחת שליטה של ​​החברה.  כאשר אתה נכנס לאתרי אינטרנט של צד שלישי, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.  הנך מצהיר ומתחייב כי קראת וכי אתה מסכים להיות מחויב על ידי כל קווי המדיניות של כל אתרי אינטרנט של צד שלישי בנוגע לשימוש שלך בשירותים וכי אתה תפעל בהתאם למדיניות זו, בנוסף על התחייבויותיך על פי הסכם זה.  לחברה אין שליטה על, והיא אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לגבי, התוכן, הדיוק, מדיניות הפרטיות או הנוהג של, או דעות המובעות בכל אתר אינטרנט של צד שלישי . כמו כן , החברה לא יכולה לפקח, לאמת, לצנזר או לערוך את תוכנו של כל אתר אינטרנט של צד שלישי, והיא לא תפעל כאמור.

באמצעות שימוש בשירותים, אתה משחרר במפורש את החברה מזיקה מכל אחריות הנובעת מן השימוש שלך בכל אתר של צד שלישי.  האינטראקציות שלך עם ארגונים ו / או יחידים הנמצאים באמצעות השירותים, כולל תשלום ואספקה ​​של מוצרים או שירותים, וכל תנאים, התחייבויות או מצגים אחרים הקשורים לעסקות אלה, הינם אך ורק בינך ובין ארגונים ו / או יחידים כאמור.  עליך לערוך כל חקירה אשר אתה מרגיש כי היא נחוצה או הולמת לפני שתמשיך בכל עסקה מקוונת או לא מקוונת עם כל אחד מן הצדדים השלישיים האמורים.  אתה מסכים כי החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות בגין כל אובדן או נזק מכל סוג שייגרם כתוצאה מעסקאות אלה.  אם יש מחלוקת בין המשתתפים באתר אינטרנט זה, או בין משתמשים לבין כל צד שלישי, אתה מבין ומסכים כי החברה אינה מחויבת להיות מעורבת.  במקרה שיש לך סכסוך עם משתמשים אחרים, אחד או יותר, אתה משחרר את החברה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, הסוכנים שלה, ויורשי הזכויות מכל תביעות, דרישות ונזקים (בפועל ותוצאתיים) מכל סוג שהוא, הידועים או לא ידועים, שנחשדו או לא נחשדו, שנחשפו או שלא נחשפו, הנובעים מסכסוכים כאלה או קשורים בדרך כלשהי לסכסוכים כאלה.  אם אתה תושב ישראל, עליך להצהיר ואתה מצהיר בזאת כי אתה מוותר על הוראות סעיף 1542 של הקוד האזרחי של קליפורניה, אשר לפיו: "שחרור כללי אינו חל על תביעות שהנושה לא יודע או חושד כי הן קיימות לטובתו בעת החתימה על השחרור, אשר, אם היו ידועות לו היו משפיעות באופן מהותי על ההסדר שלו עם החייב. "

 

סיום

הסכם זה יישאר בתוקף מלא בזמן שאתה משתמש בשירותים.  תוכל לסיים את השימוש שלך בשירותים בכל עת.  החברה תהיה רשאית להפסיק או להשעות את הגישה שלך לשירותים או את החברות שלך בכל עת, מכל סיבה שהיא, וללא כל אזהרה מוקדמת, מה שעלול לגרום לחילוט והשמדה כל המידע הקשור לחברות שלך.  החברה תהיה רשאית גם להפסיק או להשעות את כל השירותים והגישה לאתר באופן מיידי, ללא הודעה או התחייבות מוקדמת, אם אתה תפר את אחד התנאים או ההוראות של הסכם זה. תקופת השירותים תהייה בתוקף לעד 36 חודשים מיום התקשרות בין הלקוח לחברה, אלא אם כן הודיע אחד הצדדים אחרת. במידה והשירות יפסק עם סיום החשבון שלך, זכותך להשתמש בשירותים, לבצע גישה לאתר ולכל תוכן תיפסק באופן מיידי. כל הוראותיו של הסכם זה אשר מטבען צריכות להמשיך לחול לאחר סיום הסכם זה, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בדבר בעלות, תנית פטור לאחריות והגבלות על אחריות.

שונות

אי מימוש על ידי כל אחד מן הצדדים, מכל בחינה שהיא, כל זכות שניתנה על ידי הסכם זה, לא ייחשב כויתור על כל זכויות נוספות על פי הסכם זה.  החברה לא תהיה אחראית לכל אי מילוי אחר מחויבויותיה על פי התנאים של הסכם זה, כאשר אי מילוי כאמור נובע מכל סיבה שהיא מעבר לשליטתה הסבירה של החברה, לרבות, ללא הגבלה, תקלה או ירידת תפקוד מבחינה מכאנית, אלקטרונית או תקשורתית (כולל הפרעת "רעש בקו" ). אם הוראה כלשהי של הסכם זה תימצא בלתי ניתנת לאכיפה או לא חוקית, ההוראה תוגבל או תבוטל במידת הצורך, כך שמבחינות אחרות הסכם זה יישאר בתוקף מלא ויהיה ניתן לאכיפה.  הסכם זה אינו ניתן להמחאה, להעברה או להענקה ברישיון משנה על ידך, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב.  החברה רשאית להעביר, להמחות או להאציל הסכם זה ואת הזכויות והחובות שלה לפיו ללא הסכמה.  שני הצדדים מסכימים כי הסכם זה הוא ההצהרה המלאה והבלעדית של ההבנה ההדדית של הצדדים, וכי הוא גובר על ומבטל את כל ההסכמים שקדמו לו, התקשורת המילולית והכתובה שקדמה לו והבנות אחרות שקדמו לו בקשר עם הנושא של הסכם זה, וכי כל שינוי חייב להיות בכתב ובחתימתם של שני הצדדים, אלא אם נקבע אחרת בהסכם.  לא נוצרת כל סוכנות, שותפות, מיזם משותף, או העסקה כתוצאה מהסכם זה ואין לך שום סמכות מכל סוג לחייב את החברה בכל מובן שהוא.  הכותרות של כל סעיף נכללו לעיל לנוחיותך, אבל לכותרות כאלה אין כל משמעות משפטית, ויתכן כי הן לא משקפות באופן מדויק את התוכן של ההוראות המובאות תחתן.  בוררות; . הסכם זה יהיה כפוף ויפורש בהתאם לחוקים של מדינת ישראל, הדין הישראלי בלבד יחול על הסכם זה ועל כל פעולה על פיו ומכוחו, בין אם תבוצע בארץ או בחו"ל, בין אם תבוצע באופן ישיר או באופן עקיף ע"י מי מהצדדים להסכם זה, או כל מי מטעמו, בשליטתו, בשליחותו או בחברותו. מבלי להתייחס להוראות דבר התנגשות דינים. כל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לנושא של הסכם זה, תיושב באופן סופי על ידי בוררות. כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה, או בינם לבין החברה בכל דבר ועניין הקשור לקיומו של הסכם זה או להוראותיו, יובאו להכרעתו של בורר יחיד שזהותו תוסכם בין הצדדים, ובהעדר הסכמה כזו תוך 14 יום – בפני בורר שימונה על ידי יו"ר ועד מחוז תל-אביב של לשכת עוה"ד בישראל. במידה ולא הסכימו שני הצדדים על בורר מקובל על שניהם, יפנו הצדדים לבית המשפט השלום בת"א ברחוב ויצמן 1 לפתרון המחלוקות ביניהם.תוך שימוש בשפה העברית, על פי הכללים ונהלי הבוררות שבתוקף של המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין. (להלן: "מוסד הברורות") כפי שיהיו בתוקף אותה עת, על ידי בורר מסחרי אחד עם ניסיון רב בפתרון סכסוכי קניין רוחני וחוזים מסחריים, אשר ייבחרו מתוך רשימה של בוררים מתאימים של מוסד הברורות, בהתאם לכללים ולנהלים של מוסד הבוררות בדבר בוררות יעילה. פסק דין על פי פסק הבורר שיינתן כאמור יכולה להינתן על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט, או ניתן להגיש בקשה לבית משפט לקבלה של כל פסק וצו אכיפה, לפי העניין.  כל בוררות על פי הסכם זה תתקיים על בסיס אישי: בוררויות ייצוגיות ותביעות ייצוגיות אינן מורשות.  אתה מבין ומסכים כי בחתימה על הסכם זה, הבוררות תהיה על פי הדין הישראלי, ותתקיים בישראל. הבורר לא יהיה מחויב לפעול על פי דיני הראיות וסדר הדין האזרחי, אך יהיה חייב לפסוק בהתאם לדין המהותי ולנמק את החלטתו. הבורר יהא חייב לנהל פרוטוקולים של ישיבות הבוררות, לשמוע עדים ולקבל ראיות. החלטת הבורר תהיה סופית ותחייב את שני הצדדים. הבורר יהיה זכאי להורות על צו ביניים וצווי מניעה בכפוף להוראות הדין. אתה ו - NeoCam   מוותרים על הזכות למשפט  או להשתתף בתביעה ייצוגית. על אף האמור לעיל, כל צד יהיה בעל הזכות לפתוח בתביעה בבית משפט בעל סמכות שיפוט הולמת לקבלת סעד מן היושר או סעד אחר, עד להחלטה סופית על ידי הבורר. לצורך כל המטרות של הסכם זה, הצדדים מסכימים לסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט השלום בת"א ברחוב ויצמן 1 לפתרון המחלוקות ביניהם . מדיניות סכסוכי זכויות יוצרים. החברה אימצה את המדיניות הכללית שלהלן לגבי הפרת זכויות יוצרים בהתאם לחוק חוק זכות יוצרים, התשס"ח  2007- (שפורסם ב    http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2119/2119.pdf ). הכתובת של הסוכן הייעודי של החברה לקבלת הודעה על הפרת זכויות נטענת (להלן: "סוכן ייעודי") מופיעה בסופו של סעיף זה.  זוהי המדיניות של החברה (1) לחסום גישה או להסיר חומר שהוא מאמין בתום לב שהוא חומר המוגן בזכויות יוצרים אשר הועתק באופן לא חוקי ומופץ על ידי כל אחד מן המפרסמים שלנו, גורמים קשורים שלנו, ספקי תוכן שלנו, חברים או משתמשים; וכן (2) להסיר ולהפסיק את השירותים הניתנים במקרה של עבירות חוזרות.  נוהל דיווח על הפרות זכויות יוצרים: אם אתה מאמין שחומר או תוכן המצוי או נגיש באמצעות השירותים מפר זכויות יוצרים, אנא שלח הודעה על הפרת זכויות יוצרים המכילה את הפרטים הבאים לסוכן הייעודי המצוין להלן: חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המוסמך לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים שהופרו לכאורה; זיהוי של יצירות או חומרים שהופרו; זיהוי של החומר שנטען שהוא מפר, כולל מידע לגבי מיקומם של החומרים המפרים שבעל זכויות היוצרים מבקש להסיר, עם פירוט מספיק על מנת שהחברה מסוגלת למצוא ולאמת את קיומם; פרטים ליצירת קשר עם המודיע, כולל כתובת, מספר טלפון, ואם ניתן, כתובת דואר אלקטרוני ; הצהרה כי המודיע מאמין בתום לב שהחומר שזוהה ב ( 3) אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכניו או החוק; והצהרה שנעשתה תחת עונש בגין שבועת שקר, כי המידע שנמסר הוא מדויק והצד המודיע רשאי להגיש את התלונה בשמו של בעל זכויות היוצרים.  לאחר שהודעה תקינה על הפרה בתום לב תתקבל על ידי הסוכן הייעודי: זוהי מדיניותה של החברה: להסיר או לנטרל את הגישה לחומר המפר;  להודיע ​​לספק התוכן, חבר או משתמש שיש להסיר או לנטרל את הגישה לחומר; ושעבריינים חוזרים יסירו את החומר המפר מן המערכת והחברה תפסיק את הגישה לשירותים של ספק תוכן, חבר או משתמש כאמור לעיל. הליך למתן הודעה נגדית לסוכן הייעודי: אם ספק התוכן, החבר או המשתמש סבור כי החומר שהוסר (או שהגישה אליו נחסמה) אינו מפר, או ספק התוכן, החבר או המשתמש סבור שיש לו את הזכות לפרסם ולהשתמש בחומר מסוג זה מבעל זכויות היוצרים, סוכנו של בעל זכויות היוצרים, או על פי החוק, ספק התוכן, החבר או המשתמש חייב לשלוח הודעה נגדית המכילה את הפרטים הבאים לסוכן הייעודי כמפורט להלן: חתימה פיזית או אלקטרונית של ספק התוכן, החבר או המשתמש; זיהוי של החומר שהוסר או שהגישה אליו נחסמה והמיקום בו החומר הופיע לפני שהוסר או נחסם; הצהרה שספק התוכן, החבר או המשתמש מאמין בתום לב כי החומר הוסר או נחסם כתוצאת מטעות או זיהוי שגוי של החומר; וכתובת, מספר טלפון, ואם ניתן כתובת דואר אלקטרוני של ספק התוכן, החבר או המשתמש, והצהרה כי אדם או ישות כאמור הסכים לסמכות השיפוט של בית המשפט השלום בת"א ברחוב ויצמן 1 של ספק התוכן, החבר או המשתמש, או, אם הכתובת של ספק התוכן, החבר או המשתמש ממוקמת מחוץ למדינת ישראל, , ואותו אדם או ישות כאמור יקבלו את כתב התביעה מן האדם שמסר את ההודעה על ההפרה לכאורה.  אם הודעה נגדית מתקבלת על ידי הסוכן הייעודי, החברה רשאית לשלוח עותק של ההודעה הנגדית לצד המתלונן המקורי המודיעה ​​לאותו אדם שהחברה תהיה רשאית להחליף את החומר שהוסר או להפסיק לחסום אותו בתוך 10 ימי עסקים.  אלא אם כן בעל זכויות היוצרים מגיש תביעה לקבלת צו בית משפט נגד ספק תוכן , חבר או משתמש, החומר שהוסר יכול להיות מוחלף או שהגישה אליו תוחזר בתוך 10 עד 14 ימי עסקים או יותר לאחר קבלת ההודעה הנגדית, על פי שיקול דעתה של החברה. אנא צור קשר עם הסוכן הייעודי של החברה על מנת לקבל הודעה על הפרה נתבעת בכתובת הבאה:

ניאו איי.טי פתרונות בע"מ | ח.פ: 513663740

מרחוב: מרכז תרבות, מס' 31, מושב בית חנן, 76868, ישראל

טל: 972-3-561-9770+

פקס: 972-3-561-9772+

דואר אלקטרוני: info@neocam.co.il

 

מכשיר של אפל IPhone)) ותנאי האפליקציות

במקרה שאתה משתמש בשירותים בקשר עם מכשיר המסופק על ידי Apple, Inc. (להלן: "אפל") או אפליקציה של החברה שהושגה באמצעות חנות האפליקציות של אפל (שימושים כאלה יכונו ביחד להלן "אפליקציה"), יחולו ההוראות שלהלן:

הן אתה והן החברה מכירים בכך שהסכם זה נחתם בינך לבין החברה בלבד, ולא עם אפל, וכי אפל אינה אחראית לאפליקציה או לתוכן; האפליקציה מוענקת לך ברישיון באופן מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, שאינו ניתן להענקה ברישיון משנה, אך ורק לשימוש בהקשר עם השירותים, לשימושך הפרטי, האישי, שאינו מסחרי, בכפוף לכל התנאים של הסכם זה כפי שהם חלים על השירותים;

עליך להשתמש באפליקציה בקשר עם מכשיר של אפל אשר בבעלותך או בשליטתך בלבד; אתה מאשר ומסכים כי על אפל לא מוטלת חובה כלשהי לתת את כל שירותי תחזוקה ותמיכה בכל הנוגע לאפליקציה; במקרה בו האפליקציה אינה מתאימה לכל הוראות של אחריות המוצר, לרבות אלה המשתמעות על פי חוק, אתה תהיה רשאי להודיע לאפל על כך; עם מתן ההודעה, חובת האחריות הבלעדית של אפל תהיי להחזיר לך את מחיר הרכישה, אם בכלל, של האפליקציה; אתה מאשר ומסכים כי החברה, ולא אפל, היא האחראית לטיפול בכל טענות שעשויות להיות לך או לכל צד שלישי ביחס לאפליקציה; אתה מאשר ומסכים כי, בכל מקרה של תביעה של צד שלישי שהאפליקציה או החזקה שלך והשימוש באפליקציה פוגעים בזכויות הקניין הרוחנית של הצד השלישי, החברה ולא אפל, תהיה אחראית לחקירה, הגנה, הסדר ושחרור של כל תביעת הפרה כאמור; אתה מצהיר ומתחייב שאינך נמצא בארץ הכפופה אמברגו של ממשלת ארצות הברית , או שצוינה על ידי ממשלת ארצות הברית כמדינה "תומכת בטרור", וכי אינך מופיע בשום רשימה של ממשלת ארצות הברית של צדדים אסורים או מוגבלים; הן אתה והן החברה מכירים בכל ומסכימים לכך, כי בשימוש באפליקציה שלך, אתה עומד בכל תנאי הסכם של צד שלישי החלים ויכולים להשפיע או להיות מושפעים משימוש כזה; וכן

הן אתה והן החברה מכירים בכל ומסכימים לכך, כי אפל וחברות הבת של אפל הם מוטבי צד שלישי של הסכם זה, וכי עם קבלתך הסכם זה, אפל תהיה בעלת הזכות (ותיחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך כמוטב צד שלישי על פי הסכם זה.

 


אחריות מוגבלת לשנתיים (2) של 
NeoCam  - (Limited warranty)

התחייבויות האחריות של NeoCam למוצר חומרה זה מוגבלת לתנאים המפורטים להלן:

NeoCam, Inc (להלן: "NeoCam") אחראית למוצרי החומרה, קרי המצלמה הנושאים את המוצג NeoCam , נגד פגמים בחומרים ובעבודה בשימוש רגיל, לתקופה של שנתיים (2), ובגין ספקי הכוח תקופה בשישה (6) חודשים מיום הרכישה הקמעונאית על ידי משתמש קצה המקורי הרוכש (להלן: "תקופת אחריות"). אם יתגלה פגם בחומרה וטענה תקפה התקבל בתוך תקופת האחריות, על פי הבחירה ועד למידה המותרת בחוק,

(1) NeoCam תתקן את הפגם בחומרה ללא תשלום, תוך שימוש בחלקי חילוף חדשים או מחודשים, (2 ) תחליף את המוצר במוצר חדש או קיים ומיוצר מחלקים חדשים או משומשים ושמישים ושהינו לפחות שווה ערך פונקציונלי למוצר המקורי, או (3) תחזיר את מחיר הרכישה של המוצר.  NeoCam עשויה לבקש ממך להחליף את החלקים הפגומים בחלקים חדשים או מחודשים הניתנים להתקנה על ידי המשתמש, אשר NeoCam תספק במסגרת מילוי חובת האחריות שלה.  מוצר או חלק חלופי, כולל חלק הניתו להתקנה על ידי משתמש, שהותקן בהתאם להוראות הניתנות על ידי NeoCam, הינו על בסיס תקופת האחריות של המוצר המקורי שנותרה, או תשעים (90) ימים ממועד ההחלפה או התיקון, בהתאם לאפשרות המספקת כיסוי ארוך יותר בשבילך.  כאשר מוצר או חלק מוחלפים, כל פריט חלופי הופך לרכוש שלך והפריט המוחלף הופך להיות רכוש של NeoCam.  חלקים המסופקים על ידי NeoCam במסגרת מילוי התחייבויות אחריות זו חייבים להיות בשימוש במוצרים שלגביהם נדרשים שירותי אחריות.  כאשר ניתן החזר כספי, המוצר שעבורו ההחזר מסופק חייב להיות מוחזר ל - NeoCam והופך להיות רכוש של NeoCam.

התקנה באתר הלקוח

הספק יבצע את ההתקנה ככל הניתן באופן שלא יגרום הפרעה לפעילותו של הלקוח, יסדר וינקה את אתר העבודות בסיומו של כל יום עבודה, בסיום העבודה כולה יסדר וינקה את אתר ההתקנה בהם עבד לצורך ביצוע ההתקנה. התקנה מחודשת: במידה והלקוח יבקש להעברה ו/או התקנה מחודשת של ציוד הקצה לסניף/אתר אחר ו/או יזדקק להתקנה מחודשת מכל סיבה אחרת (לדוגמא: לאחר ששיפץ את החנות /האתר קצה), יחויב בהתקנה חוזרת ע"פ מחירון החברה. במידה ויבטל הלקוח את העסקה בעת הגעת הטכנאים לאתר ההתקנה, יזוכה הלקוח עבור השירות והציוד הקצה בלבד.

חריגות והגבלות

אחריות מוגבלת זו חלה רק על מוצרי חומרה המיוצרים על ידי או עבור NeoCam אשר ניתן לזהות אותם על ידי הסימן המסחרי, השם המסחרי או הלוגו של "NeoCam" המודבק אליהם.  האחריות המוגבלת אינה חלה על כל מוצרי חומרה שאינם של NeoCam או כל תוכנה, גם אם נארזה או נמכרה עם חומרה של NeoCam.  יצרנים, ספקים או שותפים, למעט NeoCam, עשויים לספק את האחריות שלהם למשתמש הקצה הרוכש, אבל NeoCam, במידה המותרת על פי חוק, מספקת את המוצרים שלה "כמות שהם".  תוכנה המופצת על ידי NeoCam עם או בלי שם המותג NeoCam (לרבות, אך ללא הגבלה, תוכנת מערכת) אינה מכוסה במסגרת אחריות מוגבלת זו.  יש לעיין בהסכם הרישיון הנלווה לתוכנה לקבלת פרטים על זכויותיך ביחס לשימוש בו.

NeoCam אינה מתחייבת כי פעולתו של המוצר תהיה רציפה או נטולת שגיאות.  NeoCam אינה אחראית לנזקים הנובעים מאי ביצוע הוראות הנוגעות לשימוש במוצר.

אחריות זו אינה חלה: (א) על נזק שנגרם על ידי שימוש במוצרים שאינם מוצרי NeoCam; (ב) על נזק שנגרם עקב תאונה, ניצול לרעה, שימוש לרעה, שיטפון, שריפה, רעידת אדמה, או כל סיבה חיצונית אחרת; (ג) על נזק שנגרם על ידי הפעלתו של המוצר שלא לצורך שימושים מותרים או שימושים להם הוא נועד, המתוארים על ידי NeoCam; (ד) על נזק שנגרם על ידי שירות (לרבות שדרוגים והרחבות) על ידי אדם שאינו נציג של NeoCam; (ה) על מוצר או חלק ששונה על מנת לשנות את תיפקודו או את היכולות שלו, ללא אישור בכתב של NeoCam, (ו) על חלקים מתכלים, כגון סוללות, אלא אם נזק אירע כתוצאה מפגם בחומרים או בייצור; (ז) על נזק קוסמטי, לרבות, אך לא רק, שריטות, שקעים, ופלסטיק שבור ביציאות, או (ח), אם כל מספר סידורי של NeoCam הוסר או הושחת.  אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות מסוימות, וייתכן שיש לך זכויות נוספות המשתנות ממדינה למדינה. אחריותה של NeoCam לפגמים בחומרה מוגבלת לשירות תיקון או החלפה בהתאם לנקבע על ידי NeoCam על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל אחריות במפורש או מכללא, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות מכללא לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, מוגבלת בזמן לתקופת אחריות מוגבלת זו. כל אחריות, במפורש או מכללא, תחול לאחר תום תקופת האחריות המוגבלת. מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלות על משך האחריות מכללא, ולפיכך הגבלה זו עשויה שלא לחול עליך. שום משווק, סוכן או עובד של NeoCam אינו רשאי לבצע כל שינוי, הרחבה או תוספת של אחריות זו. אם כל תנאי ייחשב להיות בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הדבר לא יגרע מן החוקיות או אפשרות האכיפה של התנאים הנותרים ולא יפגע בהם.

למעט כאמור באחריות זו ובמידה המותרת על פי חוק, NeoCam אינה אחראית לנזקים ישירים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים הנובעים מכל הפרה של אחריות או התניה, או תחת כל תורה משפטית אחרת, לרבות, אך ללא הגבלה, אובדן שימוש; אובדן הכנסה; אובדן רווחים ממשיים או צפויים (לרבות אובדן רווח מחוזה); אובדן השימוש בכסף; אובדן חסכונות צפויים; אובדן עסקים; אובדן הזדמנות; פגיעה במוניטין; פגיעה בשם טוב; אובדן של נתונים, נזק או פגיעה בנתונים; או כל אובדן או נזק עקיף או תוצאתי ללא תלות באופן גרימתו, לרבות החלפת ציוד ורכוש, עלויות השבה, תכנות, או שחזור של תוכנה או נתונים מאוחסנים או משמשים עם מוצרי NEOCAM וכל מחדל לשמור על סודיות נתונים שאוחסנו על גבי המוצר. ההגבלה האמורה לעיל לא תחול על תביעה בגין מוות או פגיעה גופנית או כל חבות סטטוטורית בגין פעולות ו / או מחדלים בכוונה תחילה, המהווים רשלנות רבתי . מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שההגבלה הנ"ל עשויה שלא לחול עליך.

קבלת שירות במסגרת האחריות

נא לעיין במשאבי העזרה המקוונים הנזכרים בתיעוד המצורף למוצר חומרה זה לפני בקשת שירות במסגרת האחריות.  אם המוצר עדיין אינו מתפקד כראוי לאחר שנעשה שימוש במשאבים אלה, אנא צור קשר עם נציגי NeoCam.  בעת יצירת קשר NeoCam באמצעות טלפון, ייתכן כי יחולו חיובים כספיים אחרים בהתאם למיקום שלך.  כאשר את מטלפן, נציג של NeoCam יעזור לקבוע אם המוצר שלך דורש שירות, ואם אכן זה המצב, יודיע לך איך NeoCam תספק אותו.  עליך לסייע באבחון בעיות עם המוצר שלך ולמלא אחר הליכי האחריות של NeoCam.

NeoCam תספק שירות אחריות (א) על ידי שליחת חבילה משולמת מראש (ואם אין כבר ברשותך את האריזה המקורית, NeoCam תוכל לשלוח אליך חומר אריזה ) על מנת לאפשר לך לשלוח את המוצר למיקום של שירות תיקונים של NeoCam לשם מתן השירות, או (ii) על ידי משלוח מוצר או חלקים חדשים או משופצים הניתנים להתקנה על ידי הלקוח, על מנת לאפשר לך לתקן או להחליף את המוצר שלך (להלן: "שירות עשה זאת בעצמך "). עם קבלת המוצר או החלק החלופי, המוצר או חלק המקורי הופך לרכושו של NeoCam ואתה מסכים לציית להוראות, לרבות, אם נדרש, הסדרת החזרת המוצר המקורי או החלקים המקוריים אל NeoCam במועד המתאים.  בעת מתן שירות עשה זאת בעצמך, במסגרתו יש להחזיר את המוצר המקורי או את החלקים המקוריים, NeoCam עשויה לדרוש אישור של כרטיס אשראי כערובה למחיר השוק של המוצר או החלק החלופי ועלויות משלוח.  אם תפעל על פי ההוראות, NeoCam תבטל את אישור כרטיס האשראי, כך שלא יחויב עבור המוצר או החלק ועלויות המשלוח.  אם לא תצליח להחזיר את המוצר או חלק שהוחלף לפי ההוראות, NeoCam תחייב את כרטיס האשראי בסכום המורשה. אפשרויות שירות, זמינות חלקים וזמני תגובה עשויות להשתנות.  אפשרויות שירות כפופות לשינוי בכל עת.  בהתאם לחוק, NeoCam עשויה לדרוש ממך פרטי הוכחת קנייה ו / או לעמוד בדרישות רישום לפני קבלת שירות במסגרת האחריות.  אנא עיין בתיעוד הנלווה לפרטים נוספים על נושא זה ונושאים אחרים בדבר קבלת שירות במסגרת האחריות.

NeoCam תשמור ותשתמש במידע על הלקוח בהתאם למדיניות הפרטיות של NeoCam אותה ניתן למצוא ב - www.NeoCam.com/privacy . התוכן של המוצר שלך יימחק ואמצעי האחסון יפורמט מחדש במסגרת שירות האחריות. המוצר שלך יוחזר אליך עם הגדרות המקור כפי שנרכש, בכפוף לעדכונים רלוונטיים.

 

יצירת קשר

 

ניאו איי.טי פתרונות בע"מ | ח.פ: 513663740

מרחוב: מרכז תרבות, מס' 31, מושב בית חנן, 76868, ישראל

טל: 972-3-561-9770+

פקס: 972-3-561-9772+

דואר אלקטרוני: info@neocam.co.il