מדיניות פרטיות

 

שונתה לאחרונה ב - ‏יום רביעי 02 ינואר 2013

ניתן למצוא כאן את העדכונים האחרונים של מדיניות פרטיות זו.

אנחנו ב - www.neocam.co.il, Inc (להלן: "NeoCam ", "אנחנו", "אותנו", "שלנו") יודעים שלמשתמשים שלנו (להלן: "אתה"), חשוב האופן בו הפרטים האישיים שלך נמצא בשימוש ומשותף, ואנחנו לוקחים את הפרטיות שלך ברצינות. אנא קרא את הדברים הבאים על מנת ללמוד עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.  על ידי ביקור או שימוש באתר האינטרנט ושם המתחם NeoCam   וכל דפים המקושרים אליו, תכונות, תוכן, או כל שירות אחר שאנו מציעים מעת לעת בקשר לכך (להלן, "השירות") , אתה מכיר בכך שאתה מקבל את הנהלים והמדיניות שהותוו במדיניות פרטיות זו, והנך מסכים כי אנו אוספים, עושים שימוש ומשתפים את המידע שלך בדרכים הבאות.

I.  מה מכסה מדיניות פרטיות זו?

מדיניות פרטיות זו מכסה את הטיפול בפרטים אישיים מזהים (להלן: "פרטים אישיים ") שאנו אוספים בעת שאתה מבצע גישה או עושה שימוש בשירות שלנו.  מדיניות זו אינה חלה על דרך הפעולה של חברות שאינן בבעלות או שליטה שלנו, או לאנשים שאיננו מעסיקים או מנהלים.

החברה אינה אוספת ביודעין או מבקשת ביודעין פרטים אישיים מכל אדם מתחת לגיל 18 או מאפשרת ביודעין לאנשים כאלה להירשם לשירותים. אם אתה מתחת לגיל 18, בבקשה אל תנסה להירשם לשירותים, או לשלוח כל מידע על עצמך אלינו, כולל שמך, הכתובת שלך, מספר הטלפון שלך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אף אחד מתחת לגיל 18 אינו רשאי לספק פרטים אישיים כלשהם לחברה או במסגרת השירותים. במקרה שנודע לנו שאספנו פרטים אישיים מילד מתחת לגיל 18 ללא וידוא של הסכמת ההורים, אנו נמחק מידע זה מהר ככל האפשר. אם אתה מאמין שעלול להיות לנו מידע כלשהו מילד מתחת לגיל 18, או עליו, אנא צור קשר ב -  info@neocam.co.il.com.

II. איזה מידע NeoCam אוספת?

אנו אוספים סוגים שונים של פרטים אישיים מן המשתמשים שלנו, כפי שהסברנו באופן מלא יותר בהמשך.  אנו עשויים להשתמש בפרטים אישיים אלה על מנת להתאים באופן אישי ולשפר את השירותים שלנו, על מנת לאפשר למשתמשים שלנו לפתוח חשבון משתמש ופרופיל משתמש על מנת ליצור קשר עם משתמשים, על מנת למלא את בקשותיך למוצרים ושירותים מסוימים, על מנת לנתח כיצד משתמשים עושים שימוש בשירות, וכפי שנקבע אחרת במדיניות פרטיות זו.  אנו עשויים לחלוק סוגים מסוימים של פרטים אישיים עם צדדים שלישיים (כאמור בסעיף זה ובסעיף III בהמשך).  אנו אוספים את סוגי המידע הבאים:

מידע שתמסור לנו:

אנחנו מקבלים ומאחסנים כל מידע שאתה מספק לנו ביודעין. לדוגמה, במהלך תהליך הרישום, אנו אוספים פרטים אישיים כגון שמך, שם המשתמש שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שם המצלמה ותיאור, אזור זמן, כתובת IP, ומידע על הדפדפן שלך.  אנו עשויים לאסוף פרטים אישיים אחרים שתספק לנו דרך השימוש שלך בשירותים שלנו, כמו הפרסומים שתשלח במסגרת השירותים.  אתה יכול לבחור שלא לספק לנו מידע מסוים, אבל אז ייתכן שלא תוכל לנצל את היתרונות של רבות מן התכונות המיוחדות שלנו.

מידע שנאסף באופן אוטומטי:

בכל פעם שאתה מתקשר עם השירות שלנו, אנו מקבלים באופן אוטומטי ומתעדים מידע ביומני השרת שלנו מן הדפדפן שלך, לרבות כתובת ה-IP שלך, מידע של קבצי "עוגיות", ואת הדף המבוקש.  חלק ממידע זה שנאסף באופן אוטומטי יכול לכלול פרטים אישיים והדבר תלוי בשאלה אם הוא מזהה באופן אישי באופיו או לא.

קבצי "עוגיות" הם מזהים שאנו מעבירים למחשב שלך באמצעות הדפדפן, שמאפשרים לנו לזהות את הדפדפן שלך ולספר לנו איך ומתי מבקרים בעמודים באתר האינטרנט שלנו וכמה אנשים מבקרים בהם.  ייתכן שתוכל לשנות את ההעדפות בדפדפן שלך על מנת למנוע או להגביל את הקבלה של המחשב של קבצי עוגיות, אבל זה עלול למנוע ממך לקבל את היתרונות של התכונות הטובות ביותר של השירותים שלנו.

כאשר אנו אוספים מידע על שימוש (כגון מספרים והתדירות של מבקרים באתר האינטרנט שלנו), אנו משתמשים בנתונים אלה רק באופן כמותי, ולא באופן שמזהה אותך אישית.  לדוגמה, נתונים מצטברים אלה אומר לנו באיזו תדירות לקוחות עושים שימוש בחלקים של השירותים, כך שאנחנו יכולים להפוך את השירותים למושכים עבור לקוחות רבים ככל האפשר.  אנו יכולים גם לספק מידע כללי זה לשותפים שלנו, על מנת שנוכל להבין באיזו תדירות אנשים עושים שימוש בשירותים שלהם ובשירותים שלנו, כך שגם הם יכולים לספק לך חוויה מקוונת אופטימאלית.  אנחנו לעולם לא נחשוף את המידע המצטבר לשותף באופן שמזהה אותך באופן אישי.

 

דואר אלקטרוני ותקשורת אחרת:

אנו וכל לפנות אליך, באמצעות דואר אלקטרוני או באופן אחר, לדוגמה, אנו יכולים לשלוח לך הצעות למבצעים מטעם עסקים אחרים, או לתקשר איתך על השימוש בשירות שלך.  אם אתה לא רוצה לקבל דואר אלקטרוני או דואר אחר מאיתנו, אנא ציין את ההעדפה שלך בהגדרות החשבון שלך או שלח לנו דואר אלקטרוני אל info@neocam.co.il. כמו כן, אנו עשויים לקבל אישור כאשר אתה פותח את דואר אלקטרוני מאיתנו.  אישור זה יסייע לנו לעשות את הודעות הדואר האלקטרוני מעניינות יותר ולשפר את השירות שלנו.

אם תבחר להשתמש בשירות ההזמנות שלנו על מנת להזמין חבר לשירות, נבקש ממך את כתובת הדואר האלקטרוני של אותו אדם ובאופן אוטומטי נשלח הזמנה בדואר אלקטרוני.  NeoCam   מאחסנת מידע זה על מנת לשלוח דואר אלקטרוני זה, לרשום את החבר שלך אם הנמען יקבל את ההזמנה, ולעקוב אחר הצלחתו של שירות ההזמנות שלנו. החבר שלך יכול לפנות אלינו על מנת לבקש שנסיר את המידע הזה מהאתר שלנו ב - info@neocam.co.il.

III. האם NeoCam חולקת מידע כלשהו שהיא מקבלת?

אנחנו לא נשכיר ולא נמכור את הפרטים האישיים שלך לאף אחד.  אנו חולקים את הפרטים האישיים שלך (בצורה המזהה אותך באופן אישי) עם צדדים שלישיים רק כפי שיפורט להלן.

מפרסמים: אנו עשויים לאפשר למפרסמים לבחור את הפרטים הדמוגראפיים של משתמשים שיראו את הפרסומות שלהם, ואנחנו יכולים לספק מידע שאספנו ממך למפרסמים בצורה שאינה מאפשרת זיהוי אישי, על מנת שהמפרסם יבחר את הקהל המתאים לפרסומות שלו.

עסקים קשורים שאין לנו שליטה עליהם: במצבים מסוימים, עסקים הקשורים עימנו יהיו רשאים למכור פריטים או לספק לך שירותים באמצעות השירות (לבד או במשותף איתנו).  אנחנו יכולים, למשל, למכור מוצרים או לספק שירותים במשותף עם עסקים קשורים.  אתה יכול לזהות מתי עסק כאמור קשור עם עסקה או שירות כאלה, ואנו נחלוק את הפרטים האישיים שלך עם עסק קשור רק במידה שהם מתייחסים לעסקה או שירות כאלה.  אנו יכולים לחלוק את הפרטים האישיים שאינם ניתנים לזיהוי אישי (כגון נתוני שימוש אנונימיים, עמודים הפניה / יציאה וכתובות URL, סוגי פלטפורמות, מספר הקלקות וכו') עם צד שלישי מעוניין, על מנת לעזור לו להבין את דפוסי השימוש של שירותים מסוימים של www.neocam.co.il .

סוכנים: אנו מעסיקים חברות אחרות ואנשים לביצוע משימות בשמנו וצריכים לשתף את המידע שלך עם אותם חברות אחרות ואנשים על מנת לספק לך מוצרים או שירותים. אלא אם כן נודיע לך אחרת, לסוכנים שלנו אין שום זכות להשתמש בפרטים האישיים שאנו חולקים עימם מעבר לנדרש על מנת לסייע לנו.  לדוגמה, אם תבצע עסקה בכרטיס אשראי דרך השירות, יהיה עלינו לאפשר לחברת עיבוד כרטיס האשראי לאמת את העסקה, אך אותה חברה תהיה מוסמכת לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי שלך רק במידה שאנו זקוקים לעזרתה בהשלמת העסקה שלך.

פרופילי משתמש וחומר שנשלח על ידי המשתמש: אתה מבין שאנחנו לא יכולים לשלוט על מה שמשתמש אחרים עושים עם כל תוכן (כולל, ללא הגבלה, וידאו, תמונות, כיתובים והערות) אשר אתה חושף מרצון לצפייתם של משתמשים כאלה בשירותים (להלן: "חומר שנשלח על ידי המשתמש"). לדוגמה, אנו משתפים תוכן הוידאו שלך עם משתמשים אחרים בהתאם להנחיות שלך באמצעות הפונקציונליות של השירות.  אנחנו לא יכולים לשלוט אם משתמשים אחרים שאתה נתת להם הרשאה לגישה לחומר שנשלח על ידך יהפכו פריטים כאלה לזמינים לציבור ואם הם יאספו על ידי אחרים וייעשה בהם שימוש, או אם יופצו מחדש דרך האינטרנט וערוצי מדיה אחרים.

העברות עסקיות: אנחנו יכולים לבחור לקנות או למכור נכסים.  בסוגים אלה של עסקות, מידע על לקוחות הוא בדרך כלל אחד מן הנכסים העסקיים שמועברים.  כמו כן, אם אנחנו (או חלק ניכר מהנכסים שלנו) נרכשים, או אם אנחנו נכנסים לפשיטת רגל, פרטים אישיים יהיו חלק מן הנכסים שיועברו או יירכשו על ידי צד שלישי.

הגנה של www.neocam.co.il ואחרים: אנו עשויים לשחרר פרטים אישיים, כאשר אנו מאמינים בתום לב ששחרורם נדרש על מנת למלא אחר הוראות החוק; על מנת לאכוף או להחיל את תנאי השימוש שלנו והסכמים אחרים, או להגן על זכויות, רכוש , או בטיחות של www.neocam.co.il, של העובדים שלנו, של המשתמשים שלנו, או אחרים.הדבר כולל חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים לצורך הגנה מפני הונאה והורדת סיכון האשראי.

עם הסכמה שלך: למעט כאמור לעיל, תקבל הודעה כאשר ייתכן שהפרטים האישיים שלך ישותפו עם צדדים שלישיים, ותוכל למנוע את השיתוף של מידע זה.

IV. האם הפרטים האישיים שלי מאובטחים?

החשבון שלך מוגן על ידי סיסמא לשם הפרטיות והאבטחה שלך.  אתה צריך למנוע גישה לא מורשה לחשבון שלך והפרטים האישיים על ידי בחירת והגנת הסיסמה שלך כראוי והגבלת גישה למחשב ולדפדפן שלך על ידי יציאה מהחשבון מייד לאחר שסיימת את השימוש בו.

אנחנו משתדלים לשמור על פרטיות החשבון שלך והפרטים האישיים האחרים שאנו מחזיקים ברישומים שלנו, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח את אבטחתם באופן מוחלט.  כניסה או שימוש ללא הרשאה, כשל בחומרה או תוכנה, וגורמים אחרים, עלולים לפגוע באבטחה של מידע על המשתמש בכל עת.

השירות עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים.  אנחנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות ו / או הנהלים באתרים אחרים.  כאשר את עוקב אחר קישור לאתר אחר, עליך לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותו אתר.

V. לאיזה פרטים אישיים אני יכול לקבל גישה?

אתה יכול לגשת, ובמקרים מסוימים, לשנות או למחוק מידע מסוים שספקת לנו, לעדכן או לתקן את פרטי החשבון שלך והעדפות הדואר האלקטרוני שלך בכל עת, על ידי כניסה לחשבונך.

המידע שאתה יכול להציג ולעדכן דרך החשבון שלך עשוי להשתנות כאשר ישנם שינויים בשירותים.  אם יש לך שאלות כלשהן על צפייה במידע או עדכון מידע שיש לנו עליך, אנא צור קשר ב - info@neocam.co.il

VI. איזה אפשרויות בחירה יש לי?

אתה תמיד יכול לבחור שלא לחשוף את המידע בפנינו, אך יש לזכור כי מספר פרטים עשויים להיות נחוצים על מנת לנצל כמה מהתכונות המיוחדות שלנו.

ייתכן שתוכל להוסיף או לעדכן פרטים מסוימים כפי שהוסבר בסעיף V לעיל.  בעת עדכון מידע, עם זאת, אנו עשויים לשמור עותק של מידע לפני השינוי ברישומים שלנו.

תוכל לבקש את המחיקה של החשבון שלך על ידי שליחת דואר אלקטרוני אל info@neocam.co.il . שים לב שחלק מהמידע עשוי להישאר ברשומות הפרטיות שלנו לאחר מחיקת החשבון שלך. אנו עשויים להשתמש בנתונים מצטברים שמקורם בפרטים האישיים שלך או המשלבים את הפרטים האישיים שלך אחרי שתמחק את החשבון שלך, אך לא באופן שמזהה אותך אישית.  אנו יכולים גם לשמור ולהשתמש בחומר שנשלח על ידך כמשתמש לאחר הסיום או הפסקת הפעילות של חשבונך.

אם אינך מעוניין לקבל דואר אלקטרוני או אחר מאתנו, פנו אלינו ב - info@neocam.co.il. שים לב שאם אינך רוצה לקבל הודעות משפטיות מאתנו, כגון מדיניות פרטיות זו, הודעות משפטיות אלה עדיין חלות על השימוש שלך בשירות, ואתה אחראי לבדוק אם חלו שינויים בהודעות משפטיות כאלה .

VII. שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו עשויים לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת.  השימוש במידע שאנו אוספים עכשיו כפוף למדיניות הפרטיות שנמצאת בתוקף בזמן בו נעשה שימוש במידע כזה.  אם אנחנו עושים שינויים בדרך בה אנו משתמשים במידע אישי, אנו נודיע לך על ידי פרסום הודעה על השירות שלנו או נשלח לך דואר אלקטרוני .  הנך מחויב על ידי כל שינוי במדיניות הפרטיות בעת שימוש בשירות לאחר ששינויים מסוג זה פורסמו לראשונה.

VIII. שאלות או בעיות

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא שלח לנו הודעה מפורטת אל NeoCam, או שלח דואר אלקטרוני לכתובת:

ניאו איי.טי פתרונות בע"מ | ח.פ: 513663740

מרחוב: יוסף לישנסקי, מס' 1, קומה 1, אזור התעשייה החדש - מערב, ראשון לציון, 75650, ישראל

טל: 972-3-561-9770+

פקס: 972-3-561-9772+

דואר אלקטרוני: info@neocam.co.il